بیستمین همایش روز بتن و چهاردهمین کنفرانس ملی بتن، مهر ماه ۱۴۰۱

بیستمین همایش روز بتن و چهاردهمین کنفرانس ملی بتن

The 20th Concrete Day Conference and the 14th National Concrete Conference

پوستر بیستمین همایش روز بتن و چهاردهمین کنفرانس ملی بتن

بیستمین همایش روز بتن و چهاردهمین کنفرانس ملی بتن در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۱ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،انجمن بتن ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین همایش روز بتن و چهاردهمین کنفرانس ملی بتن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین همایش روز بتن و چهاردهمین کنفرانس ملی بتن