دهمین کنفرانس ملی بتن، مهر ماه ۱۳۹۷

دهمین کنفرانس ملی بتن

10th National Conference of Concrete

پوستر دهمین کنفرانس ملی بتن

دهمین کنفرانس ملی بتن در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن بتن ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ملی بتن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس ملی بتن