نهمین کنفرانس ملی بتن، مهر ماه ۱۳۹۶

نهمین کنفرانس ملی بتن

9th National Conference of Concrete

پوستر نهمین کنفرانس ملی بتن

نهمین کنفرانس ملی بتن در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۶ توسط ،انجمن بتن ایران در شهر قرچک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی بتن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس ملی بتن