یازدهمین کنفرانس ملی بتن، مهر ماه ۱۳۹۸

یازدهمین کنفرانس ملی بتن

11th National Conference of Concrete

پوستر یازدهمین کنفرانس ملی بتن

یازدهمین کنفرانس ملی بتن در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۸ توسط ،انجمن بتن ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی بتن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس ملی بتن