چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران، مهر ماه 91

چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

4th National Conference of Concrete

پوستر چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۱ توسط انجمن بتن ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران مراجعه فرمایید.


چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران محورهای مقالات:
تحلیل و طراحی سازه های بتنی
تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
تکنولوژی بتن
دوام و پایائی بتن و سازه های بتنی
افزودنی های بتن و مواد کمکی مرتبط با بتن و سازه های بتنی
اجرای سازه های بتنی (انبوه سازی، صنعتی سازی، پیش ساختگی، ساخت بتن، حمل و ریختن، تراکم، عمل آوری، بتن آماده)
بتن و محیط زیست (توسعه پایدار)
مدیریت اجرایی سازه های بتنی و مدیریت دانش (مستند سازی) در زمینه بتن و سازه های بتنی

مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران