سومین کنفرانس ملی بتن ایران، مهر ماه 90

سومین کنفرانس ملی بتن ایران

3rd National Conference of Concrete

پوستر سومین کنفرانس ملی بتن ایران

سومین کنفرانس ملی بتن ایران در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۰ توسط انجمن بتن ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی بتن ایران مراجعه فرمایید.


سومین کنفرانس ملی بتن ایران

محورهای علمی مقالات:

  • تحلیل و طراحی سازه های بتنی
  • تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
  • تکنولوژی بتن
  • دوام و پایائی بتن و سازه های بتنی
  • اجرای سازه های بتنی (انبوه سازی، صنعتی سازی، پیش ساختگی، ساخت بتن، حمل و ریختن، تراکم، عمل آوری، بتن آماده)
  • افزودنی های بتن و مواد کمکی مرتبط با بتن و سازه های بتنی
  • بتن و محیط زیست (توسعه پایدار)
  • مدیریت اجرایی سازه های بتنی و مدیریت دانش (مستند سازی) در زمینه بتن و سازه های بتنی


مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی بتن ایران