سیزدهمین کنفرانس ملی بتن، مهر ماه ۱۴۰۰

سیزدهمین کنفرانس ملی بتن

13th National Concrete Conference

پوستر سیزدهمین کنفرانس ملی بتن

سیزدهمین کنفرانس ملی بتن در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۰ توسط ،انجمن بتن ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس ملی بتن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس ملی بتن