هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران، مهر ماه ۱۳۹۵

هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران

Eighth National Concrete Conference of Iran

پوستر هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران

هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۵ توسط ،انجمن بتن ایران در شهر قرچک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران