هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران، مهر ماه 95

هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران

Eighth National Concrete Conference of Iran

هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۵ توسط انجمن بتن ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قرچک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

– تحلیل و طراحی سازه های بتنی (کدA)
– تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی (کد B)
–  تکنولوژی بتن (کد C)
– دوام و پایائی بتن و سازه های بتنی (کد D)
– افزودنی های بتن و مواد کمکی مرتبط با بتن و سازه های بتنی (کدE)
– اجرای سازه های بتنی (انبوه سازی, صنعتی سازی, پیش ساختگی، ساخت بتن, حمل و ریختن، تراکم, عمل آوری و بتن آماده) (کدF)
– بتن و محیط زیست (توسعه پایدار) (کدG)
– مدیریت اجرای سازه های بتنی و مدیریت دانش (مستند سازی ) و آموزش مهندسی در زمینه بتن و سازه های بتنی( کدH)مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران