دوازدهمین کنفرانس ملی بتن، مهر ماه ۱۳۹۹

دوازدهمین کنفرانس ملی بتن

Twelfth National Concrete Conference

پوستر دوازدهمین کنفرانس ملی بتن

دوازدهمین کنفرانس ملی بتن در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۹ توسط ،انجمن بتن ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی بتن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس ملی بتن