هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران، مهر ماه ۱۳۹۴

هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران

Seventh National Concrete Conference of Iran

پوستر هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران

هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۴ توسط ،انجمن بتن ایران در شهر قرچک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران