هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران، مهر ماه 94

هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران

Seventh National Concrete Conference of Iran

پوستر هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران

هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۴ توسط انجمن بتن ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قرچک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

 

  • تحلیل و طراحی سازه های بتنی ( کد A )
  • تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی ( کد B )
  • تکنولوژی بتن ( کد C )
  • دوام و پایائی بتن و سازه های بتنی ( کد D )
  • افزودنی های بتن و مواد کمکی مرتبط با بتن و سازه های بتنی ( کد E )
  • اجرای سازه های بتنی ( انبوه سازی، صنعتی سازی، پیش ساختگی، ساخت بتن، حمل و ریختن، تراکم، عمل آوری و بتن آماده ) ( کد F )
  • بتن و محیط زیست ( توسعه پایدار ) ( کد G )
  • مدیریت اجرای سازه های بتنی و مدیریت دانش ( مستند سازی ) و آموزش مهندسی در زمینه بتن و سازه های بتنی ( کد H )
  •  


مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران