چهارمین همایش بین المللی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، شهریور ماه ۱۴۰۲

چهارمین همایش بین المللی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

The fourth international conference on medicinal plants and sustainable agriculture

پوستر چهارمین همایش بین المللی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

چهارمین همایش بین المللی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ توسط ،مرکز همایش ها و کنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار