سیزدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار، مرداد ماه ۱۴۰۱

سیزدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

13th National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture

پوستر سیزدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

سیزدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ توسط ،انجمن علمی و پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار