دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، آذر ماه ۱۳۹۵

دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

پوستر دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دايمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار