اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار، آذر ماه ۱۳۹۴

اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار

The first international conference and the fourth national conference on medicinal plants and sustainable agriculture

پوستر اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار

اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۴ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار