سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، خرداد ماه ۱۳۹۴

سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

Third National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture

پوستر سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار