دوازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، بهمن ماه ۱۴۰۰

دوازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

Twelfth National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture

پوستر دوازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

دوازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه وستاد مرکزی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار