اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، مهر ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

First National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture

پوستر اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۲ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار