اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، مهر ماه 92

اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

First National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture

پوستر اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۲ توسط دبیرخانه دائمی همایش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:


محورهای گیاهان دارویی:
 
- گیاهان دارویی ، زراعت وتولید
-  گیاهان دارویی ، اکولوژی و اکوفیزیولوژی
- گیاهان دارویی فرآوری، بسته بندی و صنعت
- گیاهان دارویی ، بهره برداری از منابع طبیعی
- گیاهان دارویی ، بیوتکنولوژی
- گیاهان دارویی ، فرآوری
- گیاهان دارویی ، زیست شناسی
- گیاهان دارویی ، فارماکولوژی
- گیاهان دارویی ، میکروبیولوژی
- گیاهان دارویی ، طب سنتی
- گیاهان دارویی ، اقتصاد و بازاریابی
- گیاهان دارویی ، سرمایه گذاری، اقتصاد و بازرگانی
- گیاهان دارویی ، مهارت‌ها و اشتغال زایی
- گیاهان دارویی و گردشگری
- گیاهان دارویی مبارزه با آفات
- گیاهان دارویی واسلام
- گیاهان دارویی وکشاورزی
 
 
محورهای کشاورزی:
 
- کشاورزی و توسعه پایدار
- مدیریت تلفیقی آفات،بیماریهای گیاهی،علفهای هرز و توسعه پایدار
- خشکسالی و تاثیرات آن برکشاورزی و توسعه پایدار
- سیستم های شبیه سازی در کشاورزی و توسعه پایدار
- کشاورزی زیستی( ارگانیک) وتوسعه پایدار
- هواشناسی کشاورزی و توسعه پایدار
- ضایعات محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
- بهره برداری بهبنه از منابع آب و خاک و توسعه پایدار
- بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
- کشاورزی پایدار واسلام
- و سایرایده های نوین در زمینه گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

ارتباط از طریق سایت همایش امکان پذیر می باشد.مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار