یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۹

یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

11th National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture

پوستر یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،انجمن علمی پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار