دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، شهریور ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

Second National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture

پوستر دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۳ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار