چهاردهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار، اسفند ماه ۱۴۰۱

چهاردهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

The 14th National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture

پوستر چهاردهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

چهاردهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،انجمن علمی و پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار