یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی، مرداد ماه ۱۴۰۲

یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی

11th International Conference on Mechanical Engineering, Materials and Metallurgy

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی

یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی