هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی، اسفند ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی

International Conference on Mechanical Engineering, Materials and Metallurgy

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی