هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی، تیر ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی

8th International Conference on Mechanical Engineering, Materials and Metallurgy

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی