ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی، مهر ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی

Sixth International Conference on Mechanical Engineering, Materials and Metallurgy

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی