سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی، تیر ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی

3rd International Conference on Mechanical Engineering, Materials and Metallurgy

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي (International Organization of Academic Studies) ، با همكاري دانشگاه جورجيا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی