دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی

10th International Conference on Mechanical Engineering, Materials and Metallurgy

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی