دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالوژی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالوژی

Second International Conference on Mechanical Engineering, Materials and Metallurgy

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالوژی

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالوژی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي(International Organization of Academic Studies) ، با همكاري دانشگاه جورجيا در شهر تفليس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالوژی