کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی، اسفند ماه ۱۳۹۹

کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی

International Conference on Mechanical Engineering, Materials and Metallurgy

پوستر کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی

کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاه برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.