پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی، خرداد ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی

International Conference on Mechanical Engineering, Materials and Metallurgy

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی