چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی، آذر ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی

Fourth International Conference on Mechanical Engineering, Materials and Metallurgy

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی