نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی، دی ماه ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی

9th International Conference on Mechanical Engineering, Materials and Metallurgy

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی در تاریخ ۱ دی ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی