نهمین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، اسفند ماه ۱۴۰۲

نهمین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

The 9th International Conference on Management and Accounting of Iran

پوستر نهمین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

نهمین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،مرکز همایش ها و کنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران