چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران، آذر ماه ۱۳۹۹

چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران

The 4th International Conference and the 7th National Conference on Management and Accounting of Iran

پوستر چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران

چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۹ توسط در شهر همدان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۹ توسط در شهر همدان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.