هشتمین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، شهریور ماه ۱۴۰۲

هشتمین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

The 8th International Conference on Management and Accounting of Iran

پوستر هشتمین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

هشتمین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ توسط ،مرکز همایش ها و کنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران