ششمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران، دی ماه ۱۳۹۸

ششمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران

6th National Conference on Management and Accounting of Iran

پوستر ششمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران

ششمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران