هفتمین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران، اسفند ماه ۱۴۰۱

هفتمین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران

The 7th International Conference and the 7th National Conference on Management and Accounting of Iran

پوستر هفتمین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران

هفتمین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه وستاد مرکزی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران