دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

The Second National Conference and the Second International Conference on Management and Accounting in Iran

پوستر دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران