اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران، آذر ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران

The first national conference on management and accounting in Iran

پوستر اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران

اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۴ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران