ششمین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران، اسفند ماه ۱۴۰۰

ششمین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران

Sixth International Conference and Ninth National Conference on Management and Accounting of Iran

پوستر ششمین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران

ششمین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه وستاد مرکزی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران مراجعه فرمایید.