اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران

اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران

پوستر اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران

اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی همایش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کلی بخش مدیریت

- مدیریت و تکنیک های بهینه سازی
- مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
-رهبری و رفتار سازمانی
-مدیریت تولید، فرایند و عملیات
-مدیریت راهبردی
-مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
-  مدیریت استراتژیک و رقابت
-مدیریت منابع انسانی
-مدیریت مالی
- مدیریت نکنولوژی، تحقیق و توسعه
-مدیریت بازار
- اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
- حاکمیت سازمانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی
- مدیریت بهبود کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری
- مدیریت عمومی
-و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای مدیریت


محورهای کلی بخش حسابداری
- سیستم های اطلاعات حسابداری
-نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
-اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
-کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت
-تولید و حسابداری مدیریت
-یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
-استانداردهای حسابداری و حسابرسی
-روش های تأمین مالی در سازمانها
-لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
- نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
- کاربرد اینترنت در حسابداری
- مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
-تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44
- تاثیر حسابداری در توسعه بازار سرمایه
-نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی
- ارزش افزوده و گزارشگری مالی
- اخلاق در حسابداری و حسابرسی
-  مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
-و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای حسابداریمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران