دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، شهریور ماه ۱۴۰۲

دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

The 10th International Conference on Psychology, Counseling and Educational Sciences

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی