نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، اسفند ماه ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

9th International Conference on Psychology, Counseling and Educational Sciences

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی