پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، تیر ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

Fifth International Conference on Psychology, Counseling and Educational Sciences

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی