سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، مهر ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

Third International Conference on Psychology, Counseling and Educational Sciences

پوستر سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی