هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، شهریور ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

The 8th International Conference on Psychology, Counseling and Educational Sciences

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی