دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی، آبان ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

Second International Conference on Psychology, Counseling and Education

پوستر دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی