ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، آبان ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

Sixth International Conference on Psychology, Counseling and Educational Sciences

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی