دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت، اسفند ماه ۱۴۰۲

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت

The 12th International Conference on Industrial Engineering, Productivity and Quality

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت