یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت، مرداد ماه ۱۴۰۲

یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت

The 11th International Conference on Industrial Engineering, Productivity and Quality

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت

یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت مراجعه فرمایید.