هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت، مرداد ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت

The 8th International Conference on Industrial Engineering, Productivity and Quality

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت