دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت، اسفند ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت

Second International Conference on Industrial Engineering, Productivity and Quality

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي(International Organization of Academic Studies) ، با همكاري دانشگاه جورجيا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت